Atsakymai dėl 5g

Europos Komisija atkreipia dėmesį, kad Europos Sąjungoje galioja aukščiausi pasaulyje vartotojų apsaugos standartai, visuomenės sveikatos apsaugai bei piliečių saugumui teikiama pirmenybė ir kad tokie patys aukščiausi saugumo standartai taikomi ir naujai e. ryšių technologijos kartai.

Įžulus melas. JAV ir ES standartai yra bene liberaliausi pasaulyje. Tarybų Sąjungoje buvo 100 kartų griežtesni saugumo standartai, iki šiol yra Lenkijoje ir buvo Lietuvoje iki 2015m kai ministrė R. Šalaševičiūtė padidino leistinas nuodijimo ribas 10 kartų. O 2020-03-04 ministras A. Veryga dar 10 kartų.

Beje sovietinės ribos nebuvo iš lubų paimtos. Buvo atliekami eksperimentai ne tik su gyvūnais, bet ir žmonėmis. Čia yra sudėti 2012m išslaptinti JAV CŽV archyvo dokumentai https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp88b01125r000300120003-8

5G nėra išskirtinė technologija, tai tos pačios 4G technologijos standarto naujesnė versija, kuri savo techniniais sprendimais užtikrina didesnę duomenų perdavimo spartą, mažesnę signalo perdavimo delsą ir galimybes aptarnauti daugiau naudotojų vienu metu. Tai suteikia galimybę nuotoliniu būdu teikti daugiau pažangių paslaugų ir sprendimų įvairiose srityse, tokiose kaip sveikatos priežiūra, energetika, transportas ar švietimas.

Lietuvoje nieko to nereikia, visur kabeliai, kurių duomenų perdavimo sparta dešimtimis kartų didesnė sparta, mažesnė signalo perdavimo delsa ir galimybės aptarnauti iš esmės neribotą kiekį naudotojų vienu metu. O kaimo vietovėse, kur nėra kabelių, 5G nieko gerinti nesiruošia.

Numatoma, kad 5G (ir būsimi 6G) radijo ryšio tinklai, ypač veiksiantys aukštesnėse radijo dažnių juostose, naudos daug mažesnės galios stotis su išmaniosiomis antenomis, kurios užtikrins daug geresnę aprėptį ir didesnę ryšio spartą, lyginant su dabartinėmis sistemomis. Svarbus vaidmuo numatomas ir mažos aprėpties stotims, kurios bus mažiau matomos ir skleis mažesnę elektromagnetinę spinduliuotę. Jos iš esmės panašios į mums gerai pažįstamus, plačiai namuose, įstaigose, biuruose, viešosiose erdvėse naudojamus „WiFi“ įrenginius.

Gerai, kad bus naudos daug mažesnės galios stotis su išmaniosiomis antenomis. Galima bus sugriežti atgal į sovietinį 0.1 W/m2 lygį. Ar nebuvo ką tik padaryta atvirkščiai pakelta iki 10 W/m2? Kam to prireikė?

Ir vėl loginis klaidinimas – dviprasmybė. Galingumas tai bus mažesnis O kaip dėl atstumo?

Mažųjų celių galingumas bus apie 5W, o standartinis tai WiFi 0,1W

Loginis klaidinimas – populiarumo argumentas. Tai kad „WiFi“ įrenginiai yra mums gerai pažįstami, plačiai namuose, įstaigose, biuruose, viešosiose erdvėse naudojami. Nereškia, kad jie nėra kenksmingi. Čia yra sudėta daugybė nuorodų į kitų mokslininkų patvirtintus mokslinius darbus rodančius, kad WiFi irgi yra kenksmingi.


Beje juos mes WiFi bent jau galim išjungti arba nenaudoti. O mažosios celės bus statomos prie pat namų, biurų, stotelių ir dar supaprastinta tvarka be detalių leidimų ar sutikimų.

5G yra naujos kartos mobiliojo tinklo technologija, perduodama nejonizuojančiomis radijo bangomis, todėl neįmanoma, kad ji virusui darytų kokį nors poveikį.

Melas, yra šimtai tyrimų dėl nejonizuojančios radiacijos poveikio imunitetui. Jei prieš tai minėti sovietiniai moksliniai faktai kažkokiu būtu gali būti pasenę, tai yra ir šiuolaikiniai, pvz.:
Dabartinės mokslinės žinios, viešai skelbiamos Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)

PSO iš tiesų yra farmacijos ir vakcinų kompanija, nes didžiąja dalimi finansuojama privačių fondų tokių kaip Bill & Melinda Gates Foundation. Kurie yra tuo pat metu farmacijos kompanijų ir vaistų bei vakcinų patentų akcininkai arba savininkai

ES nustatytos griežtos elektromagnetinių laukų ribos, vadovaujantis Tarptautinės apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP)

ICNIRP dar viena korumpuota, save pati pasiskelbusi, prieš nieką oficialiai neatsakinga, nevyriausybinė įstaiga.
Keletas išsamių tyrimų:

How ICNIRP, AGNIR, PHE and a 30 year old political decision created and then covered up a global public health scandal

Jie kasmet, be konkurso gauna finansavimą iš EU Programme for Employment and Social Innovation